Sklep online/internetowy znajdujący się pod adresem www.gattor.pl/sklep prowadzony jest przez Gattor Piotr Mazurczak ul. Sosnowa 12 70-896 Załom.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Sprzedawca / Gwarant – Gattor Piotr Mazurczak ul. Sosnowa 12 70-896 Załom.

1.2. Sklep internetowy – znajduje się pod adresem www.gattor.pl/sklep za pomocą tej witryny odbywa się dokonywanie sprzedaży towarów. W transakcjach nie ma obecności żadnej ze stron, a w celu dokonania sprzedaży wykorzystywany jest internet.

1.3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

1.4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.amso.pl.

1.6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym. Towary używane posiadają gradację stanu wizualnego oraz technicznego. W zależności od oceny przez Gattor Piotr Mazurczak powiednią gradację A+,A,A-,B,B-,C oraz dokładny opis różnic pomiędzy poszczególnymi gradacjami. Zdjęcia wszystkich Towarów mają charakter poglądowy i nie przedstawiają rzeczywistego stanu oraz wyglądu Towaru. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Gattor Piotr Mazurczak a klientem zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

1.8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

1.9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. Złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy, Klient wypełniając formularz zamówienia składa jedynie ofertę kupna określonego towaru. Momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży między sklepem a kupującym jest moment w którym potwierdzamy dostępność danego przedmiotu w mailu zwrotnym, po dokonaniu wyboru oferty przez klienta.

1.11. Koszyk – rodzaj formularza, za którego pomocą Klient składa Zamówienie.

1.12. Rejestracja – przesłanie danych osobowych w celu założenia Konta. Jednoczesna akceptacja możliwości przetwarzania danych w celach realizacji zamówienia firmą współpracującym z Gattor Piotr Mazurczak w celach marketingowych.

1.13. Konto – profil utworzony po dokonaniu czynności Rejestracji. Konto może być prywatne lub firmowe. Konto umożliwia dokonywanie zakupu Towarów. Nazwa Konta jest niezmienna i nieusuwalna.

1.14. Cena – koszt zakupu Towaru. Cena nie zawiera kosztu dostarczenia towaru. Cena to zakup Towarów innych niż przenośne (laptopy, notebooki, tablety, smartfony itp.) wyrażana jest w wersji brutto z uwzględnieniem aktualnej stawki VAT. W przypadków Towarów przenośnych (laptopy, notebooki, tablety, smartfony itp.) przekraczających wartość zamówienia 20 000 złotych cena zostanie wyrażona netto zgodnie z przepisami regulującymi kwestię stosowania odwrotnego obciążenia.

1.15. Koszt dostawy – cały koszt dostarczenia Zamówienia do Klienta, zmienna określana przez stronę amso.pl w sekcji Koszyk.

1.16. Gwarancja – czynności oraz czas, w którym Klient otrzymuje wsparcie techniczne ze strony Sprzedawcy/Gwaranta.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod amso.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.gattor.pl/sklep prowadzony jest przez Gattor Piotr Mazurczak ul. Sosnowa 12 70-896 Załom.Właścicielowi przysługuje również prawo majątkowe łącznie z prawami autorskimi. Zdjęcia Towarów, opisy, znaki i inne elementy witryny są własnością www.gattor.pl

i mają charakter reklamowy. Wykorzystywanie ich bez zgodny właściciela jest zabronione i może skutkować konsekwencjami prawnymi.

2.4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
2.4.1. Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą Javy, lub
2.4.2. Chrome w wersji 14 lub nowszej z włączoną obsługą Javy
2.4.3. minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 1024 pikseli.
2.4.4. aktywne konto e-mail inaczej adres e-mail np. xxx@xxx.pl

2.5. Przed dokonaniem czynności Rejestracji oraz Zamówienia Klient ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.

2.6. Towary poleasingowe/używane. Sprzedawca zapewnia ich poprawne działanie, chyba, że treść ogłoszenia stanowi inaczej. Sprzedawca udziela Klientowi gwarancję przez okres 12 miesięcy od daty widniejącej na dokumencie sprzedaży, chyba, że treść ogłoszenia stanowi inaczej. Na baterię w przedmiotach używany/poleasingowych przenośnych Sprzedawca udziela gwarancji na 90 dni.
2.7. Okres gwarancji może zostać wydłużony za odpowiednią opłatą. Wartość ta jest zmienna i wyliczana automatycznie przez system na stronie www.amso.pl . Sprzedawca zastrzega sobie prawo, że nie wszystkie produkty mogą mieć wydłużoną gwarancję.

2.8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów. Klient przed wydaniem sprzętu w celach dokonania naprawy (skorzystania z gwarancji) winien we własnym zakresie stworzyć kopię zapasową danych z dysku twardego lub innego nośnika masowego przechowującego dane.

2.9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.gattor.pl/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Rejestracja w Sklepie

3.1. Rejestracja w Sklepie w celu założenia Konta Klienta odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W odpowiednich pola podaje się swoje imię i nazwisko, adres e-mil, ustanawia swoje hasło dostępu, określa się charakter konta (firmowy/prywatny) oraz akceptuje Regulamin. Rejestracja jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na otrzymywanie oferty handlowej od Gattor i podmiotów z firmą związanych na adres e-mail na podstawie ustawy o świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. Z 2002 r., Nr 144, poz.1204).

3.2. Konto wykonane w procesie Rejestracji jest własnością Klienta. Nie powinno się udostępniać swojego Konta osobom trzecim. W przypadku firm Konto może być udostępniane w zakresie regulacji wewnątrz firmowych.

3.3. Rejestracja w Sklepie oraz korzystanie z jego funkcji jest nieodpłatne.

3.4. Po dokonaniu czynności Rejestracji w Sklepie logowanie się do swojego Konta odbywa się za pomocą : Login / Nr karty stałego klienta / E-mail, Facebooka, Google+ oraz hasła ustanowionego w procesie Rejestracji.

3.5. Sklep przewiduje możliwość usunięcia Konta Klienta ze Sklepu. Należy w tym celu wysłać wiadomość e-mail na adres e-mail sklep@amso.pl w treści podając wszystkie dane Konta.

IV. Realizowanie Zamówienia

4.1. Zamówienie Towaru ze Sklepu można dokonać za pomocą dwóch dróg kontaktu z nami:
4.1.1. Za pomocą Sklepu, za pośrednictwem Konta.

4.2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Konta wiąże się z wykorzystaniem funkcji Koszyk. Klient Zmawia wskazany przez siebie Towar ze strony gattor.pl , a następnie klika przycisk „dodaj do koszyka. Strona automatycznie przekierowuje Klienta do kolejnych etapów, w których Klient określa w szczególności zawartość Koszyka, specyfikację Towaru, akceptuje cenę Towaru, wybiera formę dostawy, akceptuje Cenę Kosztu Dostawy, wskazuje Adres dostarczenia, wybiera formę Płatności i potwierdza realizację zamówienia zarówno za pośrednictwem witryny, jak i linkiem wysłanym na podany w procesie Rejestracji adres e-mail.

4.3. Zamówienie wykonane przez Klienta przy użyciu Konta lub za pomocą drogą e-mail jest wyrażenie woli klienta na zawarcie umowy i zapłaty za towar. Momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest potwierdzenie przez obsługę Sklepu wykonanie zamówienia.

4.4. W ramach złożenia Zamówienia drogą e-mail lub za pomocą Konta w odpowiednich etapach można skorygować konfiguracje Towaru oraz poprawić dane osobowe lub anulować zamówienie. W momencie przyjęcia Zamówienia do realizacji Klient może mieć utrudnioną możliwość zmiany Zamówienia. Obsługa Sklepu oraz Sprzedawca dokona wszelkich starań, aby, umożliwić Klientowi rządne przez niego zmiany do momentu wysyłania towaru. Zmienione zamówienie podlega tym samym punktom czyli 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.

4.5. Towar jest wysyłany i dostarczany za pośrednictwem firmy zewnętrznej kuriera DPD, GLS, Inpost.

Koszt dostawy pokrywa Klient. Sprzedawca i obsługa Sklepu nie odpowiada za czas realizacji Zamówienia przez kuriera. Dostawa towaru odbywa się tylko na terenie Polski.

4.6. Dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT. Wysyłany drogą elektroniczną poprzez e-mail. Stanowi jednocześnie Gwarancje na Towar.

4.7. Zakupy w Sklepie można opłacić w poniżej opisanych sposobach (do wyboru):
4.7.1. Przelewem na rachunek bankowy, na podstawie FV proforma/ zamówienie Klienta lub na podstawie numeru Zamówienia, na poniższe dane:
Gattor Piotr Mazurczak
ul. Sosnowa 12
70-896 Załom
nr rachunku: 77 1050 1559 1000 0097 1825 6788
4.8.2. Za pobranie, kwota uiszczana jest dostawcy Towary, rodzaj płatności to płatne przy odbiorze Towaru.
4.8.3. Za pośrednictwem tzw szybkich i tradycyjnych przelewów: Banki Spółdzielcze z Grupy SGB i BPS, Noble Bank, Orange Finanse, Raiffeisen Polbank, Masterpass, Przelew tradycyjny, mBank mRaty, Przelewy24.

4.9. Sprzedawca ma prawo prowadzić za pośrednictwem Sklepu stosowane akcje promocyjne oraz rabatowe na stronie gattor.pl
4.9.1. Składanie Zamówienia określonego w regulaminie przez Konsumenta wiąże się z dobrowolnym podaniem danych osobowych:
– Imię i nazwisko
– Adres
– Adres e-mil
– Numer telefonu
4.9.2. Składanie Zamówienia określonego w regulaminie przez Klienta nie będącego Konsumentem wiąże się z dobrowolnym podaniem danych osobowych:
– nazwa firmy oraz numer NIP
– Imię i nazwisko osoby składające Zamówienie
– Adres firmy
– Adres e-mailową
– Numer telefonu.
4.9.3. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz nie jest odzwierciedleniem aktualnych stanów magazynowych. Informacje o asortymencie na stronie www.gattor.pl nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
4.9.4. Towar zostanie wysłany w jak najkrótszym czasie, w miarę możliwości. Z reguły przyjmuje się 2-3 dni robocze.

V. Odstąpienie od umowy

5.1. Klient, który wedle ustawy o Prawach Konsumenta jest Konsumentem dokonując zakupu w Sklepie może odstąpić od umowy sprzedaży towary bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie towaru z wyjątkiem:

5.2. Konsument musi zwrócić sprzęt do Sprzedawcy we własnym zakresie, na własny koszt, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. W innym wypadku zwrot będzie anulowany.

5.3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru. Zmiany te mogą wynikać z korzystania ze sprzętu wykraczające poza konieczny proces do stwierdzenia działania i poprawności konfiguracyjnej Towaru.

5.4. Sklep zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta oraz dostarczeniu Towaru do Sklepu. Sklep dokonuje zwrotu płatności na konto podane w Oświadczeniu stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

5.5. Zwroty sprzętu, towaru zakupionego na odległość, możliwe są tylko na postawie paragonu fiskalnego lub faktury VAT w terminie do 14 dni od daty zakupu. Zwrot dla firm możliwy jest wyłącznie dla tych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VI. Reklamacje

6.1. Warunkiem skorzystania z reklamacji jest przesłanie Towaru na adres Sklepu na koszt Klienta.

6.2. Klient zobowiązany jest sprawdzić w obecności osoby dostarczającej sprzęt stan Towaru, w szczególności ilość, kompletność, zgodność z umową kupna sprzedaży zamawianego Towaru. W przypadku stwierdzenia wad technicznych albo uszkodzeń powstałych dostawy Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody wraz z informacją o jego zakresie. Protokół musi być podpisany przez Klienta oraz podmiot, który dostarczył Towar. Sporządzenie protokołu jest konieczne do dochodzenia roszczeń Klienta. Klient po zaistniałej sytuacji powinien niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu.

6.3. Układ klawiatury inni niż przyjęty w Polsce nie stanowi wady towaru i nie podlega reklamacji.

6.4. Zdjęcia na stronie www.gattor.pl nie mogą stanowić podstaw do reklamowania towaru.

6.5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14. dni.

VII. Gwarancja

7.1. Czas naprawy sprzętu polizingowego przez Gwarant wynosi maksymalnie do 14 dni roboczych od chwili dostarczenia do serwisu. Czas ten może ulec zmianie na skutek zmiennej dostępności części jako przyczyna niezależna. Czas ten może też ulec wydłużeniu w wyniku wykrycia przez serwis zatajonych informacji o zalaniu, ingerencji osób postronnych lub innych przyczyn komplikujących naprawę sprzętu.

7.2. Naprawy wykonywane są naprawami gwarancyjnymi.

7.6. Gwarant w żadnym wypadku nie bierze odpowiedzialności za dane zgromadzone w pamięci urządzeń oraz ich ustawienia systemowe. Prosimy o wykonywanie kopii zapasowych przed oddaniem urządzenia do naprawy. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje ewentualnego przywrócenia ustawień fabrycznych oraz aktualizacji oprogramowania dostarczonego do naprawy lub wyceny urządzenia.

7.7. Gwarant co do zasady udziela 90 dniowej gwarancji na realizowane naprawy chyba, że ustalono inaczej.

7.8. Gwarancja Gwaranta nie obowiązuje w przypadku napraw z częściami dostarczonymi przez klienta. Z gwarancji wyłączone są także naprawy płyt głównych uszkodzonych w wyniku kontaktu z cieczą.
7.8.1. Powierzając do naprawy sprzęt Klient akceptuje również fakt, iż prawidłowe wykonanie usługi może wiązać się z koniecznością usunięcia z ekranu bądź obudowy urządzenia naklejek, folii zabezpieczających, ozdób i innych elementów niebędących oryginalnie częścią naprawianego urządzenia. Elementy te mogą w trakcie naprawy ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu. Gattor nie ponosi odpowiedzialności za ich usunięcie, uszkodzenie lub zniszczenie, w zakresie, w jakim było to konieczne do prawidłowego wykonania usługi. Zaleca się Klientowi samodzielne usunięcie ww. elementów przed oddaniem urządzenia.

7.9. Potwierdzeniem gwarancji jest faktura, paragon lub inny dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za naprawę.
7.9.1. Gwarancję anulują uszkodzenia mechaniczne urządzenia, zalania, zawilgocenia, działania temperatury i innych czynników o parametrach nie dopuszczalnych przez producenta, nieuzgodnione próby napraw oraz uszkodzenia spowodowane przez czynniki lub podzespoły o których nieprawidłowym działaniu klient nie poinformował serwisu.
7.9.2. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest zgłoszenie problemu w ciągu 14 dni od jego wystąpienia ale nie później niż w ostatnim dniu gwarancji.
7.9.3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści jeśli szkoda nie jest winą Serwisu lub czas naprawy wydłuża się z przyczyn od Serwisu niezależnych (opóźnienia w dostawie, niedostępność towaru, czasowy brak możliwości technicznych dokonania naprawy) /art. 361-363 K.C./.
7.9.4. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany urządzenia na nowe lub inne wolne od wad, przynajmniej tej samej klasy, gdy:
7.9.4.1. w okresie gwarancji dokonano trzech napraw zakwalifikowanych, jako naprawy gwarancyjne, a sprzęt nadal wykazuje usterki
7.9.4.2. serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie usterki nie jest możliwe
7.9.5. Gwarancja 12 miesięcy obejmuje produkty poleasingowe we wszystkich klasach (A,B,C)
7.9.6.Nowe produkty sprzedawane za pośrednictwem www.gattor.pl/sklep objęte są gwarancją producentów.
7.9.7. Klient oddając sprzęt do naprawy dobrowolnie akceptuje niniejszy regulamin.
7.9.8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Serwis może obciążyć Reklamującego kosztami za wykonanie testów, transport, poświęcony czas czy też ekspertyzę.
7.9.9. Gwarancja dotyczy sprzętu zakupionego w sklepie internetowym www.gattor.pl/sklep. Gwarancja obejmuje tylko teren Polski.
7.9.10. Okres Gwarancji rozpoczyna się od daty wydania Towaru Nabywcy i trwa zgodnie z informacją na karcie Towaru lub na postawie tego Regulaminu. Okres Gwarancji wydłuża się o czas udokumentowanej naprawy.
7.9.10.1. Rękojmia wynosi 24 miesiące. Rękojmia jest wyłączona dla Przedsiębiorców od 01.01.2023.VIII. Dane osobowe

8.1. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie lecz są one niezbędne do świadczenia usług dla Klienta.

8.2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług w różnych formach w tym drogą elektroniczną. Sprzedawca może udostępniać dane podmiot trzecim w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Towaru. Sprzedawca ma prawo wysyłać Klientom informacje handlowe drogą elektroniczną.

8.3. Klient posiada dostęp do swoich danych osobowych. Ma prawo do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawione lub usuwane po zalogowaniu na konto Klienta lub poprzez kontakt drogą e-mailową.

8.4. Na życzenie organów sprawiedliwości lub podmiotów uprawnionym do danych osobowych Klientów mogą być udostępnione przez Sprzedawcę.

IX. Postanowienia końcowe

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.4. Sprzedawca ma prawo zmienić Regulamin.

9.5.Sprzedawca dokłada wszelkich starań by usługi przez niego świadczone były na najwyższym poziomie. Sprzedawca nie może wykluczyć czasowego zatrzymania Sklepu w szczególnych przypadkach jak konieczność konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu, modernizacji, rozbudowy, awarii, problemów technicznych, zmiany serwera, zmiany operatora Sklepu.